Oversettere du kan stole på

Mange av våre norske oversettere har – i tillegg til sin grundige språkopplæring her i landet – bodd og studert eller jobbet eller tilbrakt lang tid i engelsktalende land – og har dermed fått en viktig anledning til å ”leve” med språket – med dagligtale og mye av det...

Engelsk norsk oversetternes bakgrunn og kunnskaper

NorEngTrans’ translatører / oversettere har – i tillegg til sin grundige språkopplæring – også jobbet i forskjellige bransjer – i ulike stillinger og kapasiteter – og bringer derved med seg detaljerte kunnskaper fra de respektive bransjer, både teknisk og...

Oversettelser og dine forventninger

Hva er det du ønsker når du skal ha noe oversatt? Jo, du skal ha det gjort av noen som kan forstå og oversette dine dokumenter, slik at de kan benyttes i dine forhandliger og i forretnings øyemed – og at du kan føle deg trygg på at det du presenterer er et dokument du...

Oversettelser til egne morsmål

De fleste av våre oversettere er født og oppvokst i andre land, men har bodd i Norge i mange år. Noen har studert her, mens andre har kommet hit for å jobbe i ulike bransjer. Etter 20 – 35 år i Norge kan de så godt norsk at de oversetter tekster fra de bransjer de har...

Oversettelser du kan stole på

Vi i NorEngTrans legger stor vekt på toppkvalitet på våre oversettelser. Våre oversettere oversetter til sine egne morsmål og på den måten blir vi sikret de beste resultater, pluss at vi kvalitetssikrer oversettelse med en ekstra korrekturlesning. Det er viktig for...

Kvalitetsoversettelser og korrekturlesning

Når man får oversatt tekst er det viktig at språket er presist og klart og at all tekst er korrekturlest. Mottageren av teksten skal ikke være i tvil om hva som menes i teksten. Derfor er det viktig med kvalitetssikring av oversettelser. Feil oversettelser kan koste...