Hurtigoversettelser av norsk til engelsk

Vi er hurtigoversettere av tekster – engelsk til norsk og norsk til engelsk av: Offentlige etater, som sosial og statsvitenskap, direktorater, fagforeninger, etc. Økonomiske, kvartals- og årsrapporter, finansanalyser, økonomiske rapporter, anbudsdokumenter,...

Hurtig oversetter engelsk til norsk

Vi oversetter hurtig tekster fra og til: Offentlige etater, som sosial og statsvitenskap, direktorater, fagforeninger, etc. Økonomiske, kvartals- og årsrapporter, finansanalyser, økonomiske rapporter, anbudsdokumenter, generalforsamlinger Tekniske, som...

Næringslivets hurtige oversettere

Vårt oversetterbyrå oversetter følgende typer oppdrag til og fra engelsk: Offentlige etater, som sosial og statsvitenskap, direktorater, fagforeninger, etc. Økonomiske, kvartals- og årsrapporter, finansanalyser, økonomiske rapporter, anbudsdokumenter,...

Hurtige oversettere av offentlige dokumenter

Vi oversetter fra norsk til engelsk og omvendt av dokumenter fra: Offentlige etater, som sosial og statsvitenskap, direktorater, fagforeninger, økonomiske, kvartals- og årsrapporter, finansanalyser, Miljø og sikkerhet (HMS), for mange typer fabrikker Militære...