Hva er det du ønsker når du skal ha noe oversatt?

Jo, du skal ha det gjort av noen som kan forstå og oversette dine dokumenter, slik at de kan benyttes i dine forhandliger og i forretnings øyemed – og at du kan føle deg trygg på at det du presenterer er et dokument du kan stole på og være stolt av.

Det sies titt og ofte at mange nordmenn og norske firmaer har erfart at den engelskversjonen de benyttet seg av – og som de ofte hadde oversatt selv – eller de hadde kjøpt en billig løsning – ikke var god nok og at de simpelt hen mistet en kontrakt fordi engelsken ikke strakk til,…. Tenk dere hvor håpløst det måtte ha vært for vedkommende og for firmaet, ….!

Nei, sørg for at du alltid skaffer deg en oversettelse som ”holder vann” og der det ikke kan være noe tvil om at den aktuelle oversettelsen er av topp kvalitet!

Velkommen til NorEngTrans, som vil sørge for at du kan presentere en korrekt oversettelse!