NorEngTrans har translatører som translaterer alt av tekster, tekniske som forretningsdokumenter, det være seg instruksjonsmanualer, bruksanvisninger, tekniske spesifikasjoner, datablad, tekniske forskrifter, tekniske beskrivelser, leieavtaler og -kontrakter, avtaledokumenter, forretningsdokumenter som brev, planbeskrivelser, økonomiske, kvartals- og årsrapporter, finansanalyser, økonomiske rapporter, anbudsdokumenter, generalforsamlinger – og tekniske, for maskiner, pumper, bygg og anlegg, off-shore virksomhet, olje og gass, shipping, transport, husholdningsartikler, sportsutstyr, etc.

Vi translaterer også temaer om miljø og sikkerhet (HMS), for shipping, verft, mange typer fabrikker, etc.

Av forretningsdokumenter oversetter vi alt som forekommer, som avtaletekster, leie- og byggekontrakter, forretningsavtaler og forretningsbrev, etc.

Våre norske translatører har lang erfaring og grundige kunnskaper om og fra de aller fleste temaer og bransjer, slik at vi kan bistå våre kunder på den aller beste måte. Kundene kan føle seg trygge på at deres translatørbehov blir ivaretatt på en meget profesjonell måte og med leveranser som avtalt i bestillingen.

Det å levere på avtalt tid og pris er en selvfølge for oss i NorEngTrans. Og dette gjør at kundene har lært å stole på oss og som oftest blir det et fast leverandør – kundeforhold, noe som våre referanser taler sitt tydelige språk om.

Velkommen til din engelsk – norsk translatør NorEngTrans!