nettverk-oversetteNorEngTrans er et stort nettverk der alle oversetter til sine egne morsmål.