Når man får oversatt tekst er det viktig at språket er presist og klart og at all tekst er korrekturlest. Mottageren av teksten skal ikke være i tvil om hva som menes i teksten.

Derfor er det viktig med kvalitetssikring av oversettelser. Feil oversettelser kan koste deg eller firmaet ditt store penger og mye bortkastet tid.

Vi har vel alle hørt om skrekkeksempler på hvordan feil oversettelser har ført til trøbbel og kostnader i forretningsverden.

NorEngTrans utfører alltid ekstra korrekturlesing slik at det ikke skal oppstå misforståelser og blanding av ord og begreper. Slik kvalitetssikrer vi din oversettelse slik at du blir forstått riktig i innland og utland.