Vårt oversetterbyrå oversetter følgende typer oppdrag til og fra engelsk:

 • Offentlige etater, som sosial og statsvitenskap, direktorater, fagforeninger, etc.
 • Økonomiske, kvartals- og årsrapporter, finansanalyser, økonomiske rapporter, anbudsdokumenter, generalforsamlinger
 • Tekniske, som bruksanvisninger og -manualer, for maskiner, pumper, bygg og anlegg, off-shore virksomhet, olje og gass, shipping, transport, husholdningsartikler, sportsutstyr, etc.
 • Miljø og sikkerhet (HMS), for shipping, verft, mange typer fabrikker, etc.
 • Militære oppdrag, som kontrakter, feltprestens budskap om moral og etikk, eiendomstransaksjoner, tjenestebevis og attester, etc.
 • Vitenskapelige, rapporter og beskrivelser
 • Juridiske, som leiekontrakter, forretningsavtaler, etc.
 • Medisinske, som epikriser, psykologiske familiemanualer og håndbøker, medisinaldokumenter, avtaler og kontrakter, etc.
 • ITK og telekommunikasjon, for tele- og mobiloperatører og deres mange manualer, avtaleverk, etc.
 • Bilbransjerelaterte tekster.
 • Generell journalistikk, politisk, økonomisk, etc.
 • Turisme
 • Sport og idrett