Mange av våre norske oversettere har – i tillegg til sin grundige språkopplæring her i landet – bodd og studert eller jobbet eller tilbrakt lang tid i engelsktalende land – og har dermed fått en viktig anledning til å ”leve” med språket – med dagligtale og mye av det språket man har ”levd” i skriftlig form.

Dette er en viktig forutsetning for en korrekt forståelse og dermed oversettelse av engelske og andre språks tekster til norsk. Slik språkbakgrunn er faktisk et must, idet man på den måten kan tilegne seg både dagligtale og livsstil fra de enkelte land. Har man hatt barn i skoler i utlandet har man også fått med seg et enda bredere språkgrunnlag, og ikke minst; fått kunnskaper om hvordan undervisning og skoler i utlandet blir drevet,…….