NorEngTrans oversetter alt av tekster fra norsk til engelsk.

Vi tar oss av både tekniske som forretningsdokumenter av alle slag, fra bruksanvisninger, instruksjonsmanualer, datablad, tekniske beskrivelser, etc.

Leieavtaler og -kontrakter, avtaledokumenter, forretningsdokumenter som brev, planbeskrivelser, etc. er dagligdagse oversetteroppdrag for oss og som vi sørger for blir levert som avtalt – til rett pris og tid – og av høy kvalitet, som er kvalitetssikret ved en ekstra korrekturlesning, utført av en translatør nummer to.

De aller fleste av våre oversettere har kortere eller lengre utenlandsopphold bak seg, slik at de har fått anledning til å ”leve med” det språket som taltes i det landet de oppholdt seg i – og som de oversetter fra til norsk.

Translatør nummer to – som tar seg av den ekstra korrekturlesningen – har også lengre utenlandsopphold bak seg og kan derfor sikre at oversettelsen blir korrekt og av den beste språklige kvalitet.

Velkommen til norsk – engelsk oversetteren NorEngTrans!