Vi oversetter fra norsk til engelsk og omvendt av dokumenter fra:

  • Offentlige etater, som sosial og statsvitenskap, direktorater, fagforeninger, økonomiske, kvartals- og årsrapporter, finansanalyser,
  • Miljø og sikkerhet (HMS), for mange typer fabrikker
  • Militære kontrakter,
  • Eiendomstransaksjoner
  • Vitenskapelige, rapporter og beskrivelser
  • Juridiske, som leiekontrakter, forretningsavtaler, etc.
  • ITK og telekommunikasjon, for tele- og mobiloperatører og deres mange manualer, avtaleverk, etc.