Vi oversetter juridiske tekster til og fra engelsk og norsk for:

  • Offentlige etater, direktorater, fagforeninger, etc.
  • Bygg og anlegg, off-shore virksomhet, olje og gass, shipping, transport
  • Miljø og sikkerhet (HMS), for shipping, verft, mange typer fabrikker, etc.
  • Militære kontrakter, leiekontrakter, etc.
  • ITK og telekommunikasjon, for tele- og mobiloperatører og deres avtaleverk, etc.
  • Bilbransjerelaterte kontrakter.
  • Personlige og private dokumenter av alle slag