Oversettelser fra norsk til engelsk er daglig kost for NorEngTrans.

Vi oversetter alt av forretningsdokumenter, både tekniske og merkantile.

Våre norsk til engelsk oversettere har engelsk som morsmål, men har bodd opp til 40 år eller i noe kortere tid i Norge. Deres norskkunnskaper er meget gode, men de oversetter bare til morsmålet engelsk.

Også den translatør nummer to, som utfører den ekstra korrekturlesningen, er engelsktalende eller har lang ”fartstid” i Engelsktalende land.

Vi er altså mennesker som oversetter og kvalitetssikrer – og ikke automatisk ”oversetterteknologi” – som det dessverre er en god del av i markedet, …..

Alt vi oversetter blir kvalitetssikret – ved en ekstra korrekturlesning – og vi kan derfor garantere at det vi leverer av oversettelser ar av ypperste, språklige kvalitet!

Velkommen med dine norsk engelsk oversettelser til NorEngTrans!