De fleste av våre oversettere er født og oppvokst i andre land, men har bodd i Norge i mange år. Noen har studert her, mens andre har kommet hit for å jobbe i ulike bransjer. Etter 20 – 35 år i Norge kan de så godt norsk at de oversetter tekster fra de bransjer de har jobbet med her i landet til engelsk og / eller andre språk. (Vennligst se fanen ”Hvilke språk” på våre hjemmesider om dette temaet).

Det at oversetterne oversetter til sine morsmål gir oss gode kvalitetsoversettelser, men vi kvalitetssikrer likevel tekstene med en ekstra korrekturlesning, utført av en oversetter nummer to.

Kom til NorEngTrans med dine tekster som skal oversettes og du får levert korrekte og sikrede dokumenter.