NorEngTrans’ translatører / oversettere har – i tillegg til sin grundige språkopplæring – også jobbet i forskjellige bransjer – i ulike stillinger og kapasiteter – og bringer derved med seg detaljerte kunnskaper fra de respektive bransjer, både teknisk og kommersielt. Dette forsterker vårt grunnlag for vår virksomhet. Våre kunder kommer fra mange ulike bransjer og bakgrunn og våre translatører kjenner og forstår derfor kundene og deres behov godt. Dette borger igjen for god kvalitet på de oversettelser og produkter vi leverer.

Samtalene mellom våre kunder og oversettere blir ført på et godt faglig nivå, slik at eventuelle misforståelser kan unngås, og forutsetningene for et godt sluttprodukt blir de beste.

Velkommen til et kunnskapsrikt NorEngTrans!